Opname op de afdeling Neonatologie

Uw baby op de afdeling Neonatologie

Uw kleintje op de afdeling Neonatologie; ongetwijfeld niet de start waarop u hoopte. Neonatologie betekent 'de leer van de nieuwgeborene'. Hier liggen pasgeboren baby's die te vroeg geboren zijn, een te laag geboortegewicht hebben of ziek zijn. We doen er alles aan om uw pasgeboren zoontje of dochtertje de zorg te geven die hij of zij nodig heeft!

U vindt hier algemene informatie over de zorg voor baby's op de afdeling Neonatologie.

Eerste opvang

Een baby komt eerst in de couveusekamer. Afhankelijk van gewicht en leeftijd, komt uw baby in een couveuse of in een ‘open tafel’ te liggen. De couveuse is een verwarmd glazen bedje, waarin temperatuur en vochtigheid geregeld worden. De omgeving van het kindje is afgeschermd.
De open tafel is een bed waarvan de matras verwarmd is. Boven de matras hangt een warmtelamp. De baby ligt hier alleen met een luier om. Op deze manier kan de baby goed geobserveerd worden.

Naast de couveusekamer hebben we op de afdeling Neonatologie:

  • de klimaatkamer: hier kunnen vier baby's in een wieg liggen
  • babykamers: twee kamers waarin twee baby's in een wieg kunnen liggen

Goede medische zorg

De kinderarts is verantwoordelijk voor het medische beleid van uw kind. Gespecialiseerde kinderverpleegkundigen zorgen overdag en 's nachts voor uw baby.
Iedere ochtend loopt de kinderarts visite. Dit gebeurt samen met de verpleegkundige en een physician assistent. Zij bespreken dan de toestand van uw kind.
Daarna hoort u zo nodig van de verpleegkundige wat er gaat gebeuren of veranderen.
Wilt u een gesprek met een van hen, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleging of zelf een afspraak maken via de poli kindergeneeskunde.
Is uw kind langer opgenomen, dan heeft u in ieder geval wekelijks een gesprek met de behandelend arts.

Ouder-kind-contact

Op verschillende manieren kunt u een band opbouwen met uw kindje. Door aanraken en zachtjes toespreken en als dat mogelijk is ook door op schoot nemen.
Bij heel kleine baby's kunnen we, als hun situatie dat toelaat, buidelen. Dan ligt de baby met het blote lijfje tegen de blote huid van vader of moeder. Te vroeg of te klein geboren baby's voelen daarbij uw warmte en vinden geborgenheid, ruiken uw geur en voelen en horen uw hartslag. Vermijd overdadig gebruik van parfum of aftershave.

Zachte knuffeltjes kunnen een baby ook troost bieden. Ouders mogen eigen knuffels meenemen, maar prematuren krijgen van de afdeling kleine inktvisjes met strengetjes die ze kunnen vasthouden. Deze kunnen steun bieden bij onrust. Als u het knuffeltje een tijdje bij u draagt en deze later bij uw kind legt, heeft het uw geur dicht bij zich.

Hygiëneregels

Met de volgende regels proberen we infecties te voorkomen:

  • jassen op de kapstok
  • handen met zeep wassen voordat u de couveuse-/babykamer binnengaat. Afdrogen met papieren handdoekje en daarna desinfecteren
  • sieraden afdoen tijdens de verzorging
  • niet naar binnen als u zelf een infectie heeft (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid, diarree)

Om deze reden vragen we u ook om de afdeling Neonatologie via de rechteringang (de zalengang) in te gaan en ook weer via die gang te verlaten.

Over de bezoektijden

Ouders, broertjes en zusjes zijn altijd welkom bij de baby.
Verder gelden bezoektijden: van 10.30 tot 19.00 uur. Op de dag van de geboorte kunnen we daar in overleg van afwijken.
Bezoekers mogen alleen naar binnen met één van de ouders. Kinderen onder de 12 jaar (uitgezonderd broertjes en zusjes) laten we niet toe bij de baby.
Er mogen maximaal twee personen tegelijk naar binnen. Anderen en de jonge kinderen kunnen voor het raam kijken.
We vragen het bezoek om alleen bij uw eigen baby te kijken of bij de baby die u bezoekt.

Gebruik mobiele telefoon

Vanwege de rust op deze afdeling staan mobiele telefoons altijd op 'stil'! Op de couveusekamer kunt u de mobiele telefoon alleen als fototoestel gebruiken. Wilt u bellen, doe dat dan buiten de kamers van de afdeling Neonatologie. Vanzelfsprekend zet u geen patiënten of personeel zonder toestemming op de foto.

Opname

Afdeling Neonatologie bellen?

Tussen 8.00 en 16.00 uur:
tel. 0591 - 691 680
Daarbuiten:
tel. 0591 - 691 689

Ze gaan hier goed voor je zorgen hoor

Bezoektijden

Ouders, broertjes en zusjes zijn hier altijd welkom.
Voor anderen zijn de bezoektijden van 10.30 tot 19.00 uur.