Pedagogisch medewerker

Onze pedagogisch medewerkers adviseren u over het omgaan met uw baby, hoe klein ook. Hoe maakt u contact, hoe zorgt u voor voldoende rust en regelmaat? De pedagogisch medewerkers begeleiden u daarbij. 

Pedagogisch medewerker