Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het Scheper Ziekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's.

Geen medisch advies

Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft, raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in het Scheper Ziekenhuis. De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Links naar websites

De sites waarnaar we linken, worden regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan het Scheper Ziekenhuis voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Het Scheper Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Privacy statement

Het Scheper Ziekenhuis respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Copyright

Voor alle elementen (teksten, foto's, etc.) van de website van het Scheper Ziekenhuis geldt copyright. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het Scheper Ziekenhuis teksten of informatie van deze site te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Voor toestemming kunt u contact opnemen via e-mailadres communicatie@zlm-zorg.nl.

Disclaimer