Behandeling of onderzoek

Hier de onderzoeken die we vaak doen

Allergietest

Sommige kinderen kunnen niet goed tegen bepaald eten of stoffen die in de lucht voorkomen. Dat...

Amandelen knippen

Amandelen zitten in je keel, het zijn een soort knobbeltjes. (Er zijn ook nootjes die amandelen...

Bloedprikken

Om te weten wat je hebt, kan de dokter je bloed laten onderzoeken. Daarvoor wordt je bloed...

CT-scan

Een CT-scanner is een tunnelvormig röntgenapparaat dat beelden met dwarsdoorsneden maakt van je...

ECG

Een ECG maakt een grafiek van de elektrische activiteit van het hart. Het heet daarom ook wel...

EEG

In een EEG-onderzoek meten we de elektrische activiteit van de hersenen. Dat gebeurt met een...

Gips

Gips gebruiken we om gebroken of vergroeide botten weer in de juiste houding te zetten.Het is pas...

Infuus

Via een infuus krijg je medicijnen of vocht. Meestal zit een infuus in je hand of arm. Als je een...

Liesbreuk

Een liesbreuk is een zwakke plek of opening in de buikwand, ter hoogte van de lies. Vaak is een...

Longfunctie-onderzoek

Een longfunctie-onderzoek is een onderzoek om te kijken hoe je longen werken. We onderzoeken hoe...

Medicijnen

Soms krijg je medicijnen om je beter te maken of je beter te laten voelen. De dokter bepaalt of...

MRI-scan

Een MRI-scan is een lange tunnel die werkt met een sterk magnetisch veld en radiogolven. Met een...

Operatie

Hoe een operatie gaat, leggen we je uit in het volgende filmpje. Zet je wel even het geluid aan?...

Röntgenfoto

Een röntgenfoto is een methode om bepaalde weefsels in een lichaam af te beelden. Door middel van...

Behandeling of onderzoek