Kinder- en jeugdrevalidatie

Voor kinderen met gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening

Kinderen en jongeren tot 18 jaar die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening kunnen terecht bij kinder- en jeugdrevalidatie.
Ook helpen we hier kinderen met pijn- en vermoeidheidsklachten.

Onze revalidatieartsen Peter van Aanholt en Anne Wind-Kral met ...
Onze revalidatieartsen Peter van Aanholt en Anne Wind-Kral met ...

Waar gaat het om?

Kinderen die hier komen hebben vaak ingewikkelde en ook meer problemen. Soms hebben ze ook hulpmiddelen nodig.
Kom jij bij ons op de polikliniek of in behandeling, dan vinden we het belangrijk om te weten waaraan jij - maar ook je ouders - precies behoefte hebben. We praten met jullie, doen een uitgebreid lichamelijk onderzoek bij jou en als dat nodig is bijvoorbeeld nog een (röntgen)onderzoek.
Pas dan kunnen we het juiste behandelplan maken en het team voor de behandeling samenstellen.

Behandeling

Samen met jou en je ouders werken we aan je bewegingsmogelijkheden, jezelf redden, spraak, gedrag, voeding, concentratie en schoolvaardigheden. Dat doen we spelenderwijs.
Ons doel is dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt deelnemen aan het dagelijks leven.
We werken met een behandelteam van verschillende specialisten met allemaal hun kennis. Dat doen we in nauw overleg met jou en je ouders.
Ook werken we veel samen met andere organisaties en instellingen om je zo goed mogelijk te helpen.

Wie helpen je?

In het team van de Kinder- en Jeugdrevalidatie werken onder andere een revalidatiearts, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog/psycholoog en een maatschappelijk werker. Als het nodig is, breiden we het team uit. Bijvoorbeeld met een diëtist of een orthopedisch schoenmaker.

Meer lezen?

In juni hebben we een artikel geschreven over de kinder- en jeugdrevalidatie in het Scheper Ziekenhuis. Lees het hier.

Kinder- en jeugdrevalidatie

Waar?

Je vindt ons in de Springplank, een moderne en goed voorziene ruimte naast het ziekenhuis.

Meer lezen?

In juni hebben we een artikel geschreven over de kinder- en jeugdrevalidatie in het Scheper Ziekenhuis. Lees het hier.