Behandeling of onderzoek

Dit doen we best vaak in het ziekenhuis:

Allergietest

Sommige kinderen kunnen niet goed tegen bepaald eten of stoffen die in de lucht voorkomen. Dat...

Amandelen knippen

Amandelen zitten in je keel, het zijn een soort knobbeltjes. (Er zijn ook nootjes die amandelen...

Bloedprikken

Om te weten wat je hebt, kan de dokter je bloed laten onderzoeken.

Buisjes

Je kent vast wel kinderen die voor buisjes naar het ziekenhuis moesten.

CT-scan

Een CT-scanner is een tunnelvormig röntgenapparaat.

ECG

Een ECG heet ook wel een hartfilmpje. Het onderzoek duurt maar kort (5 tot 15 minuten) en doet...

EEG

In een EEG-onderzoek meten we de elektrische activiteit van de hersenen. Dat gebeurt met een...

Gips

Als je een gebroken arm, pols of been hebt, dan kom je naar het ziekenhuis. Meestal worden er...

Infuus

Een infuus is een slangetje in je arm of hand waardoor je medicijnen of vocht krijgt. Als je een...

Liesbreuk

Een liesbreuk is een zwakke plek of opening in de buikwand, onderaan je buik. Vaak is een bobbel...

Longfunctie-onderzoek

Een longfunctie-onderzoek is een onderzoek om te kijken hoe je longen werken. We onderzoeken hoe...

Medicijnen

Soms krijg je medicijnen om je beter te maken of je beter te laten voelen. De dokter bepaalt of...

MRI-scan

Een MRI-scan is een lange tunnel die werkt met een sterk magnetisch veld en radiogolven. Met een...

Operatie

Bekijk hier hoe een operatie in het Scheper Ziekenhuis gaat. Zet je wel even het geluid aan?

Röntgenfoto

Een röntgenfoto maken we om botten of botbreuken te bekijken. We gebruiken dan röntgenstraling,...

Behandeling of onderzoek