Babypoli schept ritme en rust

24 jul 2012

Als baby's veel huilen, geeft dat onrust bij ouders. 'De combinatie van stress en onvoldoende nachtrust leidt vaak tot onmacht en frustratie', vertelt Ginny Nolles, kinderarts in het Scheper Ziekenhuis. Op de speciale babypoli van dit ziekenhuis worden de baby's uitgebreid onderzocht en zo nodig behandeld. Ook krijgen ouders duidelijke adviezen om onrust bij hun kind te verminderen. 'De resultaten zijn zeer bemoedigend.'

Als we de media mogen geloven, zweven alle kersverse ouders op een mooie roze wolk. Dat beeld klopt niet, benadrukt kinderarts Nolles. 'De komst van een baby heeft een enorme impact op het gezin. Die eerste fase vergt ontzettend veel energie, zeker als je kindje heel veel huilt.' In die periode kunnen ouders met hun vragen terecht bij de kraamverzorger en het consultatiebureau. 'Soms lukt het dan nog niet en dreigen ouders vast te lopen. Als zij zich dan bij de huisarts melden, volgt vaak een verwijzing naar de babypoli.'

Ernstig
Ouders en hun kind kunnen meestal op zeer korte termijn terecht op de babypoli van het Scheper Ziekenhuis. 'De situatie is vaak zo ernstig, dat er direct hulp moet worden geboden', verklaart Nolles. De ouders en hun baby worden eerst op het spreekuur van de kinderarts verwacht. Zij doet lichamelijk onderzoek en kijkt of er medische oorzaken zijn voor het huilgedrag. 'Soms komen de klachten voort uit koemelkallergie of zuurbranden. In die gevallen schrijven we aangepaste voeding of medicijnen voor.'

Gebalde vuisten
Als er geen (puur) medische oorzaak wordt gevonden, volgt een afspraak bij de kinderfysiotherapeut en de pedagogisch medewerker. De kinderfysiotherapeut kijkt met name naar de houding en beweging van het kind. Huilt het kind met gebalde vuisten en de duim erin, dan is het boos en sluit het zich af voor nog meer indrukken. Huilt het met gestrekte en gespreide vingers, dan duidt dat op een schrikreactie. Een vuistje tegen een afgewend hoofd wijst op vermoeidheid. Verder let de kinderfysiotherapeut op de ouders: hoe pakken ze hun kind vast en op welke manier geven ze voeding? Ook wordt gekeken naar de beweeglijkheid van het kind in bed. 'Soms kan inbakeren (strak inzwachtelen) kinderen helpen te ontspannen waardoor ze makkelijker in slaap vallen.' De pedagogisch medewerker adviseert de ouders over rust, reinheid en regelmaat. Deze 'ouderwetse' termen uit de jaren vijftig hebben volgens de kinderarts nog niets aan kracht ingeboet. 'In deze hectische tijd is iedereen gehaast en gestrest, terwijl een baby juist behoefte heeft aan rust en ritme.' Een voorbeeld. Als een baby 's nachts begint te huilen, gaat vaak meteen het licht aan en neemt vader of moeder het kind op de arm. 'Daarmee geef je de baby heel veel prikkels', oordeelt de kinderarts. 'Maak het niet te gezellig, want anders wil het kind helemaal niet meer slapen.'

Zelfvertrouwen
Afhankelijk van de aard en ernst van de problemen, volgen er gemiddeld nog zo'n vier vervolgafspraken bij de kinderfysiotherapeut en de pedagogisch medewerker. Zo nodig kan de kinderarts op elk moment bijspringen om (medisch) advies te geven. Grote vraag is wat al deze tips en praktische handvatten opleveren. 'Veel', verzekert kinderarts Nolles. 'In de meeste gevallen leidt de zorg op de babypoli tot goede resultaten. Baby's worden rustiger, drinken beter en slapen meer. Dat laatste geldt ook voor de ouders', lacht de kinderarts. 'De onzekerheid van de ouders maakt plaats voor zelfvertrouwen, zij krijgen weer de regie over de situatie.' Blijde gezichten dus? 'Absoluut. Na een paar weken zie je de meeste ouders én hun kind weer stralen, iedereen wordt er beter van.'

Terug naar nieuwsoverzicht

Laatste nieuws