Reanimeren op de kinderafdeling

05 dec 2017

Reanimeren van kinderen is gelukkig een handeling die op de kinderafdeling maar zeer zelden voorkomt. Maar als deze handeling uitgevoerd moet worden, is het zaak dat het op de juiste manier gebeurt. Omdat een kinderreanimatie maar zelden voorkomt is een jaarlijkse scholing erg belangrijk.

Een aantal jaar geleden werd er slechts getraind binnen de eigen locatie. Jaarlijks werden de kinderverpleegkundigen getraind in de basis reanimatie van kinderen (PBLS). Wat begon met een uurtje reanimatietraining  is dit jaar uitgegroeid tot een volwaardige gespecialiseerde scholing. Deze scholing gebeurt in één dag door verpleegkundigen en artsen die hiervoor de training van de Nederlandse reanimatieraad hebben gevolgd. Op de locatie Emmen zijn de drie instructeurs voor de kinderreanimatie inmiddels opgeleid tot instructeur voor de gespecialiseerde kinderreanimatie en ondersteunen hun collega’s van de locatie Bethesda en Refaja hierbij. Ook instructeurs van de Spoedeisende Hulp (SEH), CCU en Intensive Care (IC) waren enthousiast en leverden een bijdrage tijdens de scholing.

In de maand november zijn alle kinderverpleegkundige binnen Treant geschoold. Hiervoor werd DTS opleidingen in Emmen ingericht als volledige trainingslocatie.

Tijdens een reanimatie wordt de vitaal bedreigde patiënt volgens de ABCDE-methode benaderd. Hoe waarborg je de ademhaling en circulatie? Met verschillende workshops werd dit stapsgewijs uitgelegd.

Voor een effectieve reanimatie is het nodig om volgens de juiste techniek de beademing en hartmassage uit te voeren. In kleine groepjes werd de verpleegkundigen en kinderartsen  geleerd hoe ze een normaal en afwijkend hartritme kunnen herkennen en wat te doen als het normale ritme niet aanwezig is. Tijdens een andere workshop kon er geoefend worden met een botnaald. Als er snel een infuus moet worden ingebracht, en dit met een normaal infuus niet lukt, is de botnaald een effectief alternatief. Bij een kind wordt de medicatie die tijdens een reanimatie nodig is, altijd berekend aan de hand van het gewicht. Ook hiermee is geoefend.

De aanpak van het team kon rekenen op belangstelling van Marco Dam, lid van de Raad van Bestuur. Hij liet zich uitgebreid informeren over de opzet van de scholing. De scholing is een mooi voorbeeld hoe de fusie van Treant kan leiden tot een verbreding van kennis. Door de  gezamenlijke scholing leerde de verpleegkundigen ook kun collega’s van de andere locaties beter kennen. Vanuit andere afdelingen, zoals de SEH, waar kinderen worden opgevangen is inmiddels belangstelling getoond voor deze scholing.

Terug naar nieuwsoverzicht

Laatste nieuws