Zorg op maat voor kwetsbare baby's

22 sep 2014

Ruim een jaar geleden opende de prematurenpoli van het Scheper Ziekenhuis zijn deuren. Dit spreekuur voor baby's die te vroeg zijn geboren, voorziet in een duidelijke behoefte. 'Ons team heeft niet alleen oog voor de ontwikkeling van het kind, ook de ouders krijgen zorg op maat. Die ondersteuning wordt zeer gewaardeerd', vertelt kinderarts Anja Colijn.

We spreken van prematuur als een baby voor de 37e zwangerschapsweek ter wereld komt. Een kind dat te vroeg is geboren, is vatbaarder voor longaandoeningen en infecties. Ook op latere leeftijd dreigen problemen, zowel motorisch als sociaal-emotioneel. 'Door zo'n kind vanaf dag één de best mogelijke zorg te geven, vergroot je zijn groei- en ontwikkelingskansen', verklaart Colijn. 'Dit doen we als team bestaande uit kinderarts, verpleegkundige, kinderfysiotherapeut, logopedist en maatschappelijk werk.'

Ontwikkelingsgericht
Die zorg begint op de afdeling Neonatologie van het Scheper Ziekenhuis. Kinderartsen en neonatologieverpleegkundigen waken dag en nacht over hun kwetsbare patiënten. Dit gespecialiseerde team streeft ontwikkelingsgerichte zorg na. 'Te vroeg geboren baby's zijn overgevoelig voor licht en geluid', weten neonatologieverpleegkundigen Annette Doldersum, Marja Suurd en Marjan Motzheim. 'Daarom dimmen we het licht op de couveuseafdeling en praten we zachtjes.'

Verder wordt de dagelijkse zorg afgestemd op de behoefte van de baby. 'We verschonen alleen een luier als het kind wakker is. En als de baby overstuur raakt, lassen we een rustmoment in.'

Vertrouwen
Ook de ouders zijn in het Scheper Ziekenhuis in goede handen. 'Zeker in het begin zijn ouders soms bang dat hun kind het niet gaat overleven. Daarnaast kan het hechtingsproces tussen ouders en kind moeizaam verlopen. Als team doen we er alles aan om hun angsten en twijfels weg te nemen', verzekert de kinderarts. Hoe? 'Door ouders nauw bij de zorg van hun kind te betrekken én door hen vertrouwen te schenken.'

Overdracht
Als het kind bijna naar huis mag, wordt contact gelegd met de GGD Drenthe, die een huisbezoek aflegt. Vervolgens vindt een 'warme' overdracht plaats, waarbij de zorg mondeling wordt overgedragen aan de wijkverpleegkundige.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgen de ouders bovendien een afsprakenschema mee voor de prematurenpoli. Zo'n kant-en-klaar schema heeft twee voordelen, schetst bedrijfsvoerende Jacqueline Kroon. 'Ten eerste zijn alle afspraken met de verschillende zorgverleners (inclusief vaccinaties) op één dagdeel gebundeld. Ouders en kind hoeven maar één keer naar het ziekenhuis te komen.' Het tweede pluspunt is dat Jacqueline Kroon en collega Coby Veldhuis alle afspraken inplannen. 'Daarmee nemen we ouders veel werk uit handen.'

Waardering
Gedurende zijn eerste levensjaar worden de groei en ontwikkeling van het kind nauwlettend gevolgd. Aanvankelijk worden kind en ouders (twee)wekelijks op de prematurenpoli verwacht, later volstaat meestal een maandelijks bezoek. Deze aanpak gooit hoge ogen, zo blijkt uit enquêtes onder ouders. 'De bundeling van afspraken en de vertrouwde gezichten tijdens het spreekuur oogsten veel waardering. De prematurenpoli wordt zeker voortgezet.'

Terug naar nieuwsoverzicht

Laatste nieuws