Behandeling of onderzoek

Hier een aantal onderzoeken waarover we u willen informeren.

Allergietest

Sommige mensen kunnen niet goed tegen bepaald eten of stoffen die in de lucht voorkomen; dan...

Amandelen knippen

Amandelen zitten in de keel, het zijn een soort knobbeltjes. Ze kunnen ontstoken raken en...

Buisjes

Kinderen die vaak oorpijn hebben of niet goed horen, krijgen soms buisjes. Een buisje is heel...

Clonidinetest

Naar de folder van het Scheper Ziekenhuis.

Colonspoelen

Naar de folder.

CT-scan

Een CT-scanner is een tunnelvormig röntgenapparaat dat beelden met dwarsdoorsneden maakt van je...

ECG

EEG

Gastro-enteritis

Lees de folder.

Gips

Gips gebruiken we om gebroken of vergroeide botten weer in de juiste houding te zetten.Het is pas...

Hydrocortison

Bij sommige kinderen vormen de bijnieren te weinig van het stresshormoon cortisol...

Infuus

Via een infuus krijg je medicijnen of vocht. Meestal zit een infuus in je hand of arm. Als je een...

Koemelkallergie

Kinderen kunnen met heel veel verschillende verschijnselen reageren op voedingsmiddelen: •...

LHRH-test

De kinderarts heeft voor uw kind een LHRH-test aangevraagd. Deze test wordt gedaan om de...

Liesbreuk

Een liesbreuk is een zwakke plek of opening in de buikwand, ter hoogte van de lies. Vaak is een...

Longfunctie-onderzoek

Een longfunctie-onderzoek is een onderzoek om te kijken hoe de longen werken. We onderzoeken bij...

Medicijnen

De arts kan uw kind medicijnen voorschrijven, zodat uw kind zich beter gaat voelen of beter wordt.

MRI-scan

Een MRI-scan is een lange tunnel die werkt met een sterk magnetisch veld en radiogolven. Met een...

Narcose

De anesthesist zorgt voor de narcose: het in slaap brengen van uw kind met behulp van medicijnen....

Nuchter

Voor uw kind gelden dezelfde regels voor het nuchter zijn als voor volwassenen, tenzij de...

Piekstroommeting

Lees voor informatie de folder.

RS-virus

Het RS-virus is een virus dat vooral in de wintermaanden zorgt voor een groot aantal...

Urineweginfectie

Lees voor informatie de folder.

Behandeling of onderzoek