Narcose

De anesthesist zorgt voor de narcose: het in slaap brengen van uw kind met behulp van medicijnen. Dit gebeurt bij kinderen door het inademen van slaapgas met behulp van een kapje of door een infuus in de arm of hand. Bij jongere kinderen gebruikt de anesthesist vaker een kapje, bij oudere kinderen een infuus. De anesthesist bespreekt van tevoren met u welke vorm van narcose hij of zij bij uw kind gebruikt. 

Narcose