Nuchter

Voor uw kind gelden dezelfde regels voor het nuchter zijn als voor volwassenen, tenzij de anesthesioloog anders met u afspreekt. We adviseren u om zelf wel te eten. Dit is belangrijk om te voorkomen dat u eventueel flauwvalt. We weten dat ouders soms niet ontbijten door nervositeit of om solidair te zijn met het kind dat nuchter moet blijven.

Uw kind mag tot uiterlijk 6 uur voor de opnametijd nog eten. Tot 2 uur voor de opnametijd mag uw kind nog thee (zonder melk), water of appelsap drinken. Dat geldt zowel voor narcose als voor regionale verdoving.

Nuchter