Naar de dokter

Als uw kind naar een kinderarts in het ziekenhuis moet, is dat wel spannend. Het helpt als u en uw kind voorbereid zijn.
Hier vindt u informatie over de gang van zaken op de poliklinieken voor kinderen in het Scheper Ziekenhuis.

Melden op de kinderafdeling

Voor de afspraak meldt u zich bij de secretaresse aan de balie van de kinderafdeling. U kunt daarna met uw kind wachten in de wachtkamer. Natuurlijk kan uw kind daar even spelen.
Zodra u aan de beurt bent, halen we u op.

Voor het bezoek neemt u mee:

  • ponskaartje en afsprakenkaart
  • verzekeringsgegevens
  • identiteitsbewijs
  • een overzicht van de medicijnen die uw kind eventueel gebruikt
  • in geval van spoed: de verwijsbrief (in andere gevallen heeft u die al doorgegeven aan het opnamebureau)

Komt u voor het eerst of bent u uw ponskaartje kwijt? Dan moet u een (nieuw) ponsplaatje laten maken voordat u zich bij ons meldt. U doet dat bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis, vlakbij de ingang.

De afspraak met de kinderarts

U heeft een afspraak met een van de kinderartsen.Deze luistert naar uw verhaal en stelt u en uw kind een aantal vragen. Daarna vraagt de arts uw kind om zich uit te kleden (de onderbroek mag aanblijven) en op de onderzoeksbank te gaan zitten of liggen. De arts onderzoekt vervolgens uw kind. Dat is natuurlijk afhankelijk van de klachten.
Nadat uw kind zich weer heeft aangekleed, overlegt de arts met u en uw kind over het vervolg. Het kan zijn dat u een advies krijgt, een verzoek om nog een keer terug te komen of een afspraak voor een bepaald onderzoek of een operatie.

Na deze afspraak meldt u zich eventueel opnieuw bij de balie voor het maken van een vervolgafspraak.

Naar de dokter