Kinder- en jeugdrevalidatie

Voor kinderen met gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening

Kinderen en jongeren tot 18 jaar die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening kunnen terecht bij kinder- en jeugdrevalidatie. Ook helpen we kinderen met pijn- en vermoeidheidsklachten en kinderen die hulpmiddelen nodig hebben. Het zijn vaak kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen.
Het uitzoeken van de precieze hulpvraag vinden we heel belangrijk. Pas dan kunnen we het juiste behandelplan maken en het team voor de behandeling samenstellen.

Onze revalidatieartsen Peter van Aanholt en Anne Wind-Kral met ...
Onze revalidatieartsen Peter van Aanholt en Anne Wind-Kral met ...

Behandeling

Met de kinderen en hun ouders werken we aan motoriek, zelfredzaamheid, spraak, taal, gedrag, voeding, concentratie en schoolvaardigheden. We doen dat met spel, beweging en communicatie. Ons doel is dat uw kind zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven.
We werken met een behandelteam van verschillende specialisten. Ieder kijkt vanuit zijn of haar vakgebied naar uw kind. We betrekken u en de omgeving van uw kind intensief bij de behandeling. Ook werken we veel samen met andere organisaties en instellingen om uw kind zo goed mogelijk te helpen.
Voor peuters van twee tot vier jaar hebben we de Therapeutische Peutergroep.

Wie helpen uw kind?

In het team van de Kinder- en Jeugdrevalidatie werken onder andere een revalidatiearts, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog/psycholoog en een maatschappelijk werker. Als het nodig is, breiden we het team uit. Bijvoorbeeld met een diëtist of een orthopedisch schoenmaker.

Eerst afspraak

Om een afspraak te maken, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist van uw kind. U kunt de verwijzing afgeven bij het secretariaat van de revalidatieartsen in straat 12 of opsturen.
We proberen dan binnen een maand een afspraak met u te maken.
Meenemen:

  • ponsplaatje met afsprakenkaart
  • verwijsbrief (als u deze nog niet heeft aangeleverd)
  • verzekeringsgegevens van uw kind
  • identiteitsbewijs van uw kind
  • als uw kind medicijnen gebruikt: overzicht daarvan

Tijdens het eerste bezoek praat u als ouder(s) uitgebreid (een uur) met een ergotherapeut. Kinderen die ouder zijn dan acht jaar, verwachten we ook bij het gesprek. Jongere kinderen niet. Hierna volgen later de intakes bij verschillende therapeuten. Lees meer over de behandeling in de folder Kinder- en jeugdrevalidatie.

De kinder- en jeugdrevalidatie van het Scheper ZIekenhuis in Emmen is de grootste aanbieder op dit gebied in de regio Drenthe en heeft een bovenregionale functie.

Kinder- en jeugdrevalidatie

Contact

T. 0591 - 691 189 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
E. prbk@sze.nl

Waar?

U vindt ons in de Springplank, een moderne en goed voorziene ruimte naast het ziekenhuis in Emmen.

Meer lezen?

In juni hebben we een artikel geschreven over de kinder- en jeugdrevalidatie in het Scheper Ziekenhuis. Lees het hier.