Ploep - plassen en poepen

Naar de ploeppoli

Soms hebben kinderen vanaf een jaar of vijf problemen met plassen of poepen. Bijvoorbeeld omdat ze ’s nachts hun plas niet ophouden. Of omdat ze ontlasting verliezen of juist last hebben van verstopping.
De huisarts kan u verwijzen naar de incontinentiepoli voor kinderen, die we ook wel de 'ploeppoli' noemen.

Bedplassen

Bedplassen komt misschien wel vaker voor dan u denkt. Van de 5- en 6-jarigen plast één op de zeven regelmatig (?) in bed. Op negenjarige leeftijd is dit één op de vijftien, rond de 12 jaar nog één op de dertig.
Waarom een kind in bed plast is moeilijk te zeggen. Het kan een lichamelijke oorzaak hebben, bijvoorbeeld een ontsteking aan de urinewegen. Maar ook een psychische of een combinatie van factoren. Soms is de oorzaak helemaal niet vast te stellen.

Behandeling

Eerst onderzoeken we uw kind, daarna bekijken we samen welke aanpak het meest geschikt is. Een mogelijkheid bij bedplassen is de ‘droogbedtraining’. Dat kan bijvoorbeeld met een plaswekker die afgaat zodra het bed nat wordt. Of met een kalender waar stickers op worden geplakt voor iedere droge nacht. Soms gebruiken we geneesmiddelen om het kind enkele maanden van de klachten af te helpen. De keus voor een bepaalde aanpak gaat natuurlijk in overleg met u.

Team

Bij het incontinentiespreekuur voor kinderen werkt een speciaal opgeleide verpleegkundige samen met de kinderarts en zo nodig een fysiotherapeut en/of fysiotherapeut. Waarschijnlijk heeft u het meest contact met een van beide incontinentieverpleegkundigen: Linda Eefting en Alie Maatje.

Plasklas

Kinderen die overdag problemen hebben met plassen, kunnen we uitnodigen voor de plasklas. Dan komen er maximaal vier kinderen met elk een ouder een middag naar het ziekenhuis. De kinderen komen met een volle blaas en we meten hoe ze plassen. We geven de kinderen en u uitleg. Lees er meer over in de folder

Ploep - plassen en poepen

Contact?

Wilt u een afspraak maken of informatie?
Bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur naar:
T. 0591 - 691 391

Uw kind kan hier naar de plasklas