Pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker houdt in de gaten of uw kind zich prettig voelt.

En zorgt voor de nodige afleiding en ontspanning. Ook biedt de pedagogisch medewerker uw kind informatie en steun bij een operatie of onderzoek. Wanneer u voorafgaand aan de opname op de kinderafdeling al eens gaat kijken, begeleidt de pedagogisch medewerker u en uw kind.

Pedagogisch medewerker