Zorgassistent

Zorgassistent

De zorgassistent helpt bij de persoonlijke verzorging en zorgt voor eten en drinken.

Daarnaast maakt de zorgassistent de bedden op en de kamers en afdeling netjes.

Zorgassistent