Werken en leren

Werken en leren op de kinderafdeling.

De kinderverpleegkunde is een discipline die continu in ontwikkeling is. Ingegeven door landelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg beweegt de kinderverpleging mee. Richtlijnen van de overheid, de Inspectie van volksgezondheid en veiligheidseisen maken dat het vakgebied nooit stilstaat. Leren is inherent aan dit beroep.

Kinderaantekening
Op de kinderafdeling werken verpleegkundigen met kinderaantekening. Per jaar wordt er 1 verpleegkundige opgeleid tot kinderverpleegkundige. Dit gebeurt door het Wenckebach Instituut van het UMCG te Groningen. Er moet een vacature zijn om als verpleegkundige te worden aangenomen. Voordat je start met de opleiding wordt je gedurende minimaal een jaar eerst ingewerkt op de kinderafdeling.

CCK/N
Deze opleiding Critical Neonatologie en Kinderen  kan gevolgd worden door kinderverpleegkundigen die werkzaam zijn op de afdeling.

Alle verpleegkundigen werkzaam op de afdeling zijn geschoold en volgen met regelmaat herhalingen in
-BLS & AED  Basic Life Support en Automatische Externe Defibrillator, reanimatie voor volwassenen
-PBLS  Peadiatric Basis Life Support, reanimatie van kinderen
-NLS,  Newborn Life Support, de reanimatie van de pasgeborene
-E-learningprogramma’s over voorbehouden handelingen
-Kindermishandeling en signalering

Daarnaast zijn op de kinderafdeling verpleegkundigen aanwezig die aanvullende scholing hebben gevolgd in VIB, Video Interactie Begeleiding en OGZ,  de Ontwikkelingsgerichte zorg.

Vanuit verschillende opleidingen kunnen studenten stage lopen op de kinderafdeling.
1. Verpleegkundige MBO 4:BBL en BOL
2. Verpleegkundige HBO-V BOL
3. SPH Windesheim
4. O&G stage
5. Co-assistenten

1 Verpleegkundige MBO 4: BBL en BOL
Beroepsopleidende leerweg (BOL) is een dagopleiding, waarbij je de hele week naar school gaat. Tijdens de opleiding doe je praktijkervaring op wanneer je op stage gaat bij een erkend leerbedrijf. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Per opleiding is het verschillend hoe vaak je op stage gaat. Wel bestaat er een regeling dat tenminste 20% van de BOL-opleiding uit stage moet bestaan. Deze regeling maakt de BOL-opleiding zeer praktijkgericht. Tijdens deze stage kun je in het derde jaar eventueel 20 weken boventallige stage lopen op de kinderafdeling.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kies je voor een opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren. Tijdens deze opleiding werk je 60 tot 80% van je studie. Bij de meeste BBL opleidingen houdt dit in dat je meestal één dag in de week naar school gaat. De rest van de week werk je volgens het dienstrooster in het ziekenhuis. In het derde of vierde jaar kun je werken op de kinderafdeling. Door de beroepsbegeleidende leerweg doe je veel praktijkervaring op en verdien je vaak een salaris. De BBL-opleiding is de ideale opleiding voor mensen die het niet zien zitten om vijf dagen in de week naar school te gaan en die het leuk lijkt om veel praktijkervaring op te doen. De leerlingen worden vanuit het Alpha college begeleid.


2 Verpleegkundige HBO-V BOL
Als HBO-V-er kun je in het derde of vierde jaar stage lopen op de kinderafdeling. Na het schrijven van een sollicitatiebrief, gevolgd door een eventueel gesprek kun je als stagiaire worden aangenomen. In alle gevallen wordt je als stagiaire gekoppeld aan ervaren verpleegkundigen, die je gedurende de stage begeleiden.

3 SPH Windesheim
Er is een mogelijkheid om in het team van de pedagogische medewerkers stage te lopen.

4 O&G stage
De verpleegkundige vervolgopleiding obstetrie gynaecologie wordt gevolgd aan het Wenckebach Instituut van het UMCG te Groningen. Tijdens deze opleiding loopt  de student verschillende stages, waaronder ook een stage op de kinderafdeling.

5 Co-assistenten
Een coassistent is een geneeskundestudent die onder supervisie van een kinderarts specifieke kindergeneeskundige kennis en praktijkervaring op de kinderafdeling opdoet.

Vacatures
Voor vacatures ga je naar www.treant.nl/vacatures

Werken en leren