Kindermishandeling

Het kan zijn dat een kind zich thuis of bij iemand anders die voor hem moet zorgen, niet veilig voelt. Dit kan komen doordat diegene dingen doet die pijnlijk of  kwetsend zijn.
Natuurlijk heeft iedereen wel eens ruzie met zijn ouders of een ander familielid, of een meningsverschil met zijn juf, leraar of trainer. Maar het mag nooit zo zijn dat iemand je regelmatig slaat, schopt, uitscheldt, misbruikt, verwaarloost of je op een andere manier mishandelt of geweld aandoet. Dit kan ook doordat er iemand thuis regelmatig geweld gebruikt naar anderen, of dat je thuis nooit aandacht krijgt en alles zelf maar moet uitzoeken. Het kan soms zo erg zijn dat je bang bent om erover te praten, of dat je je schaamt voor de situatie waar je in zit.

Toch is het ontzettend belangrijk dat je iemand in vertrouwen neemt. Iemand waaraan je dingen die je dwars zitten durft te vertellen. De kinderarts, verpleegkundige of een andere hulpverlener in het ziekenhuis zijn mensen aan wie je heel goed je verhaal kunt vertellen. Zij zijn hiervoor getraind en weten hoe ze je kunnen helpen. Het kan zelfs zijn dat de dokter of zuster zelf aan je vraagt of het wel goed met je gaat. Wees dan niet bang en praat erover. Als je het eng vindt om er met iemand uit het ziekenhuis over te praten, kun je ook de kindertelefoon bellen. Daar zit 24 uur per dag iemand die kan luisteren naar je verhaal, je steun kan geven en die meedenkt over een oplossing. Het nummer van de kindertelefoon is: 0800-0432.

Kindermishandeling

Gebeurt dit bij jou? Praat er alsjeblieft over!