Prematurenpoli

De polikliniek voor prematuren

Voor baby’s die eerder bij ons op de afdeling Neonatologie lagen, hebben we de ‘prematurenpoli’. We volgen hen en letten op de lichamelijke - ook wat betreft bewegen - en verstandelijke ontwikkeling. Als het nodig is, kunnen we in een vroeg stadium hulp bieden.
We doen dit in samenwerking met Jeugdgezondheidszorg van Icare.

Voor welke baby's?

De prematurenpoli is bedoeld voor:

  • kinderen die te vroeg geboren zijn (tot 34 weken);
  • kinderen met een extreem laag geboortegewicht;
  • pasgeborenen die rond de geboorte een ernstig zuurstoftekort (asfyxie) hebben gehad;
  • pasgeborenen die een ernstige infectie hebben doorgemaakt;
  • pasgeborenen die na ontslag uit het ziekenhuis nog sondevoeding of extra zuurstof nodig hebben;
  • pasgeborenen die niet in de eerste lijn kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld vanwege een groeiachterstand, eetproblematiek of medicatiegebruik.

Welke specialisten begeleiden u en uw baby?

Op de prematurenpolikliniek werken meerdere specialisten:

  • kinderartsen
  • neonatologieverpleegkundigen, die u ook op de afdeling neonatologie hebben begeleid;
  • Jeugdgezondheidszorg-verpleegkundigen (JGZ);
  • als het nodig is: andere specialisten zoals een kinderfysiotherapeut, pedagogisch medewerker, logopedist en maatschappelijk werker.

Hoe gaat dit in z'n werk?

De JGZ-verpleegkundige van Icare komt voor het ontslag van uw baby uit het ziekenhuis een keer bij u thuis om kennis te maken.
Vlak voor het ontslag uit het ziekenhuis vindt er een overdracht plaats op de afdeling Neonatologie. De verpleegkundige van de afdeling draagt dan de gegevens van uw kind mondeling en schriftelijk over aan de verpleegkundige van Icare.

Bij ontslag krijgt u een schema mee voor de prematurenpoli. Hierin staat wanneer en bij wie we u met uw kind voor controle op de prematurenpoli verwachten. Dat is eigenlijk altijd op een vrijdagochtend.
Ongeveer de tweede dag na ontslag komt de JGZ-verpleegkundige van Icare bij u op huisbezoek.

Door deze samenwerking proberen we te voorkomen dat u verschillende adviezen krijgt. Afhankelijk van de situatie van uw kind, gaat u op den duur voor alle controles naar het consultatiebureau. Op dat moment zorgen wij voor de overdracht van de gegevens van uw kind. De nodige vaccinaties krijgt uw kind meestal op de prematurenpoli tijdens het consult.

Prematurenpoli

Contact?

Kunt u niet op de afspraak komen? Laat dat dan - als het mogelijk is - uiterlijk 24 uur van tevoren weten via:
T. 0591 - 691 391

 

Waar is de prematurenpoli?

Op de begane grond op de polikliniek Kindergeneeskunde, straat 4.

Welkom op de prematurenpoli