Kinder- en jeugdrevalidatie

Sommige kinderen hebben problemen door een ziekte, een ongeval of een aandoening waarmee ze geboren zijn. Heb jij dat ook? Bij kinder- en jeugdrevalidatie helpen we jou.
Ook helpen we je als je vaak pijn hebt of je steeds moe voelt.
Samen met jou en je vader en moeder zoeken we uit wat het beste werkt.

Wat doen we?

We helpen jou om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Dat betekent dat je zo veel mogelijk zelf leert doen. Bijvoorbeeld bij bewegen, praten, eten, je concentreren en naar school gaan.

Wie helpen je?

Dat kunnen verschillende mensen zijn, dat hangt af van wat je precies hebt. Hier hebben we:

  • revalidatiearts (arts die mensen met beperkingen door ziekte, ongeval of aandoening begeleidt)
  • ergotherapeut (helpt bij het uitvoeren van activiteiten)
  • logopedist (helpt bij de spraak)
  • fysiotherapeut (helpt bij het bewegen)
  • orthopedagoog/psycholoog (helpen je bij hoe je je voelt en gedraagt)
  • maatschappelijk werker (helpt jou en je ouders bij hoe jullie je voelen)

Als het nodig is, vragen we er een diëtist (helpt je bij het nadenken over eten of het uitzoeken van geschikt eten) of orthopedisch schoenmaker (kan hulpmiddelen maken) bij.

Kinder- en jeugdrevalidatie

Waar?

Kom je naar ons toe? Dan moet je in de mooie, nieuwe ruimte naast het ziekenhuis in Emmen zijn: De Springplank.
We hebben daar van alles om je goed te kunnen helpen: klimrekken, tilliften, een in hoogte verstelbare keuken.

In de Springplank is het leuk!