Kinder- en jeugdrevalidatie is teamwerk

03 jun 2014

De kinder- en jeugdrevalidatie in het Scheper Ziekenhuis heeft de afgelopen twintig jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Anno 2014 is er sprake van een volwaardig vakgebied , dat meedraait in de landelijke top. Begin dit jaar kreeg kinderrevalidatiearts Peter van Aanholt versterking van collega Anne Wind-Kral. "Door haar komst is de continuïteit van zorg gewaarborgd", constateert Van Aanholt tevreden.

Kinder- en jeugdrevalidatie richt zich op kinderen en jongeren die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. "Denk aan spasticiteit, amputaties, psychomotorische achterstand, spierziekten en onbegrepen lichamelijke klachten. In veel gevallen wordt het kind belemmerd in de alledaagse vaardigheden, zoals lopen, eten, contact maken en leren op school", verduidelijken Wind en Van Aanholt. "De meeste kinderen kampen met een combinatie van complexe problemen."

Samenwerking
Daarom is het heel belangrijk om eerst de precieze hulpvraag in kaart te brengen. Tijdens het eerste consult voert de kinderrevalidatiearts een intakegesprek met het kind en zijn ouders. Daarna volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek en zo nodig wordt aanvullend (röntgen)onderzoek aangevraagd.

Is de diagnose eenmaal helder, dan formuleert de kinderrevalidatiearts een behandelplan op maat. Bij de behandeling worden revalidatieartsen ondersteund door een ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog/psycholoog en maatschappelijk werker. Desgewenst kunnen zij ook een beroep doen op een diëtist of een orthopedisch schoenmaker. "De revalidatiearts is de regisseur van het revalidatieproces, maar de feitelijke behandeling is in handen van de therapeuten. Kinder- en jeugdrevalidatie is teamwerk", benadrukt Van Aanholt.

Zelfstandig
Het Emmense revalidatieteam werkt samen met de kinderen en hun ouders aan motoriek, zelfredzaamheid, spraak, taal, gedrag, voeding, concentratie en educatieve vaardigheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van spel, beweging en communicatie. "Ons doel is dat het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en kan deelnemen aan het dagelijks leven. We scheppen ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren, zodat ze het beste uit zichzelf halen. De sleutelwoorden zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid."

Volgens de kinderrevalidatieartsen boekt hun team goede resultaten. "Soms spreken we al van een succes als het kind niet achteruitgaat, bij anderen zien we juist een verbetering in het functioneren. Je kunt stellen dat de meeste kinderen baat hebben bij onze behandeling. Dat maakt dit werk zo dankbaar."

Peuterpret
Een onderdeel van de kinder- en jeugdrevalidatie is de therapeutische peutergroep (TPG) ‘Peuterpret’. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand. De intensieve begeleiding en behandeling door een gespecialiseerd team leiden doorgaans tot goede resultaten.

De kinder- en jeugdrevalidatie is gehuisvest in De Springplank en staat via een luchtbrug in verbinding met het Scheper Ziekenhuis. De ruime en kleurrijke oefenruimte is voorzien van klimrekken, tilliften en een in hoogte verstelbare keuken. "We beschikken over alle faciliteiten die nodig zijn voor een adequaat revalidatietraject", aldus Wind.

Door de jarenlange inspanningen en investeringen is de kinder- en jeugdrevalidatie in het Scheper Ziekenhuis uitgegroeid tot de grootste aanbieder in Drenthe. "Binnen ons vakgebied vervullen wij zelfs een bovenregionale functie", licht Van Aanholt toe. Dit betekent dat kinderen (en hun ouders) van heinde en verre naar Emmen afreizen. Na twintig jaar rest slechts één conclusie: de kinder- en jeugdrevalidatie in het Scheper Ziekenhuis is volwassen geworden.

Terug naar nieuwsoverzicht

Laatste nieuws