Uitgelicht - Peuterpret

10 jul 2013

De Therapeutische Peuter Groep (TPG) ‘Peuterpret’, een initiatief van de afdeling Kinder- en Jeugdrevalidatie van het Scheper Ziekenhuis, blijkt een schot in de roos. Niet alleen het behandelteam is enthousiast, ook de kinderen én hun ouders zijn blij met de aandacht en begeleiding. 'De manier waarop ze mijn dochter Lotus in haar ontwikkeling steunen, is met geen pen te beschrijven', vindt Kim Baas uit Emmer-Compascuum. 'De TPG is echt super.'

De Therapeutische Peuter Groep, die nu ruim vijf jaar bestaat, is uniek in Drenthe. De TPG richt zich op peuters van 2 tot 4 jaar met een motorische ontwikkelingsachterstand. Daarnaast kan er sprake zijn van een achterstand op het gebied van de communicatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid of de leervaardigheden. De TPG is een peuterspeelzaal voor kinderen die op een reguliere peutergroep niet mee kunnen komen en behandeling van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist nodig hebben.

Kennismaking
Nadat een kind door de kinderrevalidatiearts van het Scheper Ziekenhuis bij de TPG is aangemeld, volgt eerst een uitgebreide intake. Een fysio- en ergotherapeut, een orthopedagoog en een logopedist kijken vanuit hun eigen vakgebied naar het ontwikkelingsniveau van de peuter. Vervolgens bespreken zij hun bevindingen met de revalidatiearts, de maatschappelijk werker en de groepsleidsters. Als zij gezamenlijk concluderen dat het kind baat kan hebben bij de TPG, wordt een kennismakingsafspraak gepland. 'Op de kijkochtend zijn ouders ook welkom', verklaart logopedist Berber van der Veen. Moeder Kim Baas kan zich die kennismaking nog goed herinneren. 'Lotus voelde zich er meteen thuis, ze keek niet meer naar ons om.'

Observatie
Ook na die eerste ochtend zijn de peuters verzekerd van persoonlijke zorg en aandacht. 'Wij hanteren een observatieperiode van drie maanden, waarin we een zo compleet mogelijk beeld schetsen van het kind. Op basis daarvan formuleert het behandelteam een individueel behandelplan inclusief duidelijke doelstellingen. Elk kwartaal bespreken we de vorderingen van het kind en zo nodig stellen we de doelen bij.'
De kinderen gaan twee tot drie ochtenden per week naar deze peutergroep van het Scheper Ziekenhuis. De groepen bestaan uit maximaal acht kinderen en dat is een bewuste keus. 'In een kleine groep kun je kinderen de zorg en aandacht geven die ze nodig hebben', licht de logopedist toe.

Structuur
Elke ochtend kent een vaste en heldere indeling. Het eerste half uur staat in het teken van de openingskring met vaste liedjes en themagebonden activiteiten. Vervolgens is het tijd voor een groepsles onder leiding van de fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Na de 'fruitpauze' volgt individuele therapie afgewisseld met vrij spelen. Volgens Berber van der Veen biedt deze duidelijke structuur veel houvast. 'Een kindgerichte benadering volgens een vast programma geeft deze peuters een veilig en vertrouwd gevoel.'
Zoals gezegd is er binnen TPG 'Peuterpret' ook volop ruimte voor spel en ontspanning. 'Bij peuters met een motorische beperking werkt een schoolse benadering niet. Alle oefeningen en therapieën gebeuren spelenderwijs. Door samen te spelen en ondertussen veel gebaren te gebruiken, kun je onder meer de communicatieve ontwikkeling van een kind stimuleren.'

Kracht
De kracht van de Emmense TPG is volgens de logopedist tweeledig. 'Ten eerste leren de peuters ontzettend veel van elkaar. Ze imiteren leeftijdsgenootjes en trekken zich aan elkaar op.' Daarnaast werken alle zorgverleners nauw samen. 'We streven allemaal dezelfde doelen na en dat komt de ontwikkeling van het kind ten goede.'
Ruim vijf jaar na de start beschikt de TPG 'Peuterpret' van het Scheper Ziekenhuis over een stevige basis. 'Als team zijn we goed op elkaar ingespeeld, we boeken mooie resultaten en kinderen en hun ouders zijn zeer enthousiast', vat de logopedist samen. Kim Baas onderstreept deze woorden. 'Dankzij de intensieve en persoonlijke begeleiding maakt mijn dochter Lotus een mooie ontwikkeling door. Bovendien beschouwt ze deze peutergroep als haar tweede thuis, ze is er helemaal zichzelf.'

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de TPG ‘Peuterpret’ is een verwijsbrief nodig van de huisarts, de consultatiebureauarts of de kinderarts naar de kinderrevalidatiearts. Deze bekijkt in overleg met behandelteam en ouders of het kind baat heeft bij de TPG.

Terug naar nieuwsoverzicht

Laatste nieuws