Patiëntenrechten

Recht op informatie en toestemming

Iedereen - ook een kind of jongere - heeft het recht om zo goed mogelijk informatie te krijgen over een behandeling of operatie. Dat staat in de wet.
Alleen gaat het bij het geven van toestemming wat anders dan bij volwassenen:

  • Kinderen tot 12 jaar beslissen nog niet zelf, dat doen de ouders of vertegenwoordigers. Natuurlijk mag je wel zeggen wat jij ervan vindt!
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen samen met hun ouders. Ouders en kind moeten allebei zeggen dat ze iets willen.
  • Kinderen vanaf 16 jaar worden door de wet als volwassene gezien en mogen zelf beslissen of ze een behandeling willen of niet.

Kinderen/jongeren krijgen dit mooi uitgelegd op www.jadokterneedoker.nl.

Meer informatie is ook te vinden op de website Kind en ziekenhuis.

Patiëntenrechten